ISSH Executive Council

 • Dr Ravi Mahajan

  President

 • Dr Mukund Thatte

  Vice President

 • Dr Ravi Gupta

  Immediate Past President

 • Dr Pankaj Ahire

  Secretary General

Executive Committee Members

 • Dr Parag Lad Maharashtra
  (2016-2019)

 • Dr Bipin GhangurdeMaharashtra
  (2018-2019)

 • Dr Nilesh SatbhaiMaharashtra
  (2019-2020)

 • Dr Amit Kumar Vyas Rajasthan
  (2016-2019)

 • Dr Durga Karki Delhi
  (2017 – 2020)

 • Dr Manoj HaridasKerala
  (2019-2020)

Trustees

 • Dr G Balakrishnan

 • Dr Bhaskaranand Kumar

 • Dr S Raja Sabapathy